Category: Curry Recipes

Gobi Masala Recipe

By
|
On July 21, 2017

Ingredients for Gobi Masala Recipe in Hindi फूलगोबी – 2 कप (कटा हुआ) (Cauliflower 2 Cup) प्याज़ – 2 (Onion) हरी मिर्च – 2 (Green chilli) टमाटर…

1 2 30